Disclaimer

Dankoor Juridisch Advies is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Dankoor Juridisch Advies kan echter niet garanderen dat de informatie en gegevens op deze website foutloos, volledig en actueel is. Dankoor Juridisch Advies heeft met de informatie en gegevens op deze website ook niet beoogd een volledig overzicht te geven van of juridisch advies te geven over de op deze website genoemde rechtsgebieden. Daarom kan aan de informatie en gegevens op deze website geen rechten worden ontleend. Dankoor Juridisch Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van gebruik of toepassing van de informatie of gegevens op deze website. Dankoor Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten.